Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα εμπορεύματα που αγοράσατε αναιτιολογήτως εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Σε αυτήν την περίπτωση καλείστε να συμπληρώσετε το έντυπο υπαναχωρήσεως και να καταβάλλετε το κόμιστρο επιστροφής προς την ταχυδρομική εταιρία. Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται. Τα εμπορεύματα πρέπει να είναι άθικτα, στην αρχική τους κατάσταση, εντός της συσκευασίας τους η οποία δεν θα πρέπει να έχει καταστραφεί και να συνοδεύονται από την απόδειξη λιανικής πώλησης. Σε κάθε άλλη περίπτωση επιστροφές δεν γίνονται αποδεκτές.