Στεφάνια

Στεφάνια Ρυθμικής Γυμναστικής Sasaki - Pastorelli - FIG Approved και Μαζικού.