Τρόμπες

Τρόμπες χειρός μπάλας ρυθμικής γυμναστικής - Sasaki - Chacott - Pastorelli -FIG -Μαζικού